Opettaa lapsille vahvistaa joukkovelkakirjalainan ystävyyden lapsuudessa

Aikuiset yleensä huolehtia paljon ystävyydet ja pidämme erittäin tärkeänä hyviä ja monia ystäviä, jotka ovat vahvoja ja kestäviä suhteita ja joskus sekoitamme määrän laadun kanssa. Ystävyyssuhteet ovat perusta ihmisten emotionaalisessa, sosiaalisessa ja henkisessä kehityksessä, joten on tärkeätä opettaa lapsilleni lujittamaan ystävyyden liittoa lapsuudessa.

Aikuiset yleensä huolehtia paljon ystävyydet ja pidämme erittäin tärkeänä hyviä ja monia ystäviä, jotka ovat vahvoja ja kestäviä suhteita ja joskus sekoitamme määrän laadun kanssa.

Ystävyyssuhteet ovat perusta ihmisten emotionaalisessa, sosiaalisessa ja henkisessä kehityksessä, joten on tärkeätä opettaa lapsilleni lujittamaan ystävyyden liittoa lapsuudessa. Lue vahvistaa joukkovelkakirjalainan ystävyyden lapsuudessa

On tärkeää tietää, että yli käsite ystävyyden elinkaaren muuttuu sekä sen sisältöä ja miten se ilmenee, ja että siihen vaikuttavat useat muuttujia, jotka ovat avainasemassa lasten ystävyyden tyypissä ja laadussa.

On tärkeää tietää, mitä perheessä tapahtuvaa koulutusta koskevat näkökohdat vaikuttavat lasten ystävyyden kehittämiseen. Perheympäristön muuttujat, joilla on vaikutusta lapsen suhteisiin vertaisryhmien kanssa ovat:

- Lasten kehittämä liitetiedostyyli ja niiden pääliittoluvut siirretään suhteisiin vertaisverkkoon.

Turvallisen kiinnityksen tyyliin he siirtävät vastavuoroisuutta, ymmärrystä ja empatiaa. Se on myös kiinnitystyyli, joka helpottaa positiivisen itsetunton, aloitteellisuuden, uteliaisuuden ja innostuksen kehitystä, ja näillä lapsilla on enemmän päteviä ja sopeutumiskäyttäytymistä vuorovaikutuksessa vertaisryhmien kanssa. Muun tyyppisiä kiinnityksen taipumus ilmentyä monipuolisen kokoelman soveltumaton, jotka vaihtelevat vihainen ja aggressiivinen käytös epävarma-estyneen kiinnitys, helposti frustrable ja inhiboivat whiny käyttäytymistä, joka yleensä osoittaa epävarma-kaksijakoinen kiinnitys. -

Vanhempien opetuskäytännöissä ja vuorovaikutustyypissä on myös jonkin verran suhdetta poikien ja tyttöjen sosiaalisen osaamisen ominaisuuksiin. Siten esimerkiksi demokraattinen tyyli liittyy Hyvästä sosiaalisessa kilpailussa, lapset autoritaariset vanhemmat ovat todennäköisemmin aggressiivisia, kun luku valvonta ei ole läsnä, ilmaisivat myös hieman kiintymystä niiden kaverit, joilla on vain vähän aloite heidän sosiaalinen kokouksiin ja ovat vähemmän onnellisia ja spontaania, myös lapset salliva vanhempien on vaikea valvoa käyttäytymistä -

toimet vanhempien nähden sosiaaliset taidot lapsensa Heidän arvojärjestelmä, lapsuuden ja kehityksen käsitys sekä sosiaaliseen kokemukseen kiinnittäminen ovat ratkaisevia lasten ystävyyden suhteissa. Kuinka auttaa lapsia vahvistamaan ystävyyden siteitä

Mutta perhe- ja koulutusmuuttujien lisäksi on joitain konkreettisia toimia, joita vanhemmat voivat toteuttaa käytännössä ystävyyssuhteen edistämiseksi lapsuudessa:

- Lapset oppivat siitä, mitä he näkevät kotona

, jotta lapsemme ovat sosiaalisia, on hyvä, että vanhemmat ovat myös sosiaalisia. Jos pysyt ystävien kanssa tai puhut säännöllisesti, lapset näkevät, että he ovat positiivisia ja miellyttäviä suhteita ja he ymmärtävät, miksi arvostat niitä ja arvostavat niitä. -

Kutsu ystäväsi nauttimaan välipalaa tai viettää iltapäivän kotona tai käydä puistossa. Kun he ovat pieniä, he eivät yleensä tee suunnitelmia. Aikuisten on hyvä, että aikuisten on huolehdittava siitä, että lapset ovat yhteydessä koulunsa ulkopuolella oleviin ystäviin. - Kun kotona on lapsia, se helpottaa

pelaamista keskenään (puvut, palapelit, rakennelmat, lautapelit ...). - Meidän on yritettävä

olla puuttumatta peliinsä tai niiden mahdollisiin eroihin . On parempi, että he oppivat ratkaisemaan pienet ristiriidat niiden välillä. -

Kuuntele lapsesi . Jos hän on järkyttynyt tai huolestunut, koska hänen ystävänsä on vihainen tai hän ei ole pelannut hänen kanssaan, on hyvä puhua hänelle ja auttaa häntä ratkaisemaan ja ymmärtämään tilannetta. Älä hylkää sitä ja kerro sitä "se kuluu", "huomenna olet unohtanut", auttakaa häntä ilmaisemaan mitä hän tuntee ja opettamaan häntä puhumaan ystävänsä kanssa. Lopuksi on tärkeää, että ymmärrämme, että ystävyys on perustavaa laatua olevien lasten yhteiskunnallisessa kehityksessä, joten kun lapset ovat nuoria, me olemme vanhempia, joiden on varmistettava, että lapsilla on aikaa leikkiä ja olla vuorovaikutuksessa lastensa kanssa. sama kuin syvennyksen tai koulun jälkeisen ajan.